Proiecte LLP

ANUNTUL ORGANIZATORULUI

Anunţ_CNEE_LLP/Informaţie__CNEE_LLP

 Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare organizează în perioada 10-14 octombrie
2011 o vizită de studiu pentru factorii de decizie din domeniul educaţiei si formării
profesionale, în cadrul Programului “Vizite de studiu”, cu tema: "ICT in national assessment
and examinations reform in Romania".

 Programul “Vizite de studiu” este parte componentă a Programului Transversal, Activitatea cheie 1.1. din cadrul   PROGRAMULUI DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII (Lifelong Learning, LLP) al Comisiei   Europene.

Etichetă: