Proiecte FSE

Competenţe cheie TIC în curriculumul şcolar

Competenţe cheie TIC în curriculumul şcolar
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.1 „Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”

Etichetă:

Cadru de referinţă al curriculumului naţional pentru învăţământul preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare

Cadru de referinţă al curriculumului naţional pentru învăţământul preuniversitar:
 un imperativ al reformei curriculare

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Etichetă:

Restructurarea curriculumului naţional în învăţământul liceal

Restructurarea curriculumului naţional în învăţământul liceal

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.1 „Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”

Etichetă: