Situația evaluării proiectelor de manuale școlare pentru Apel III - anul școlar 2018 - 2019, depuse în perioada 09.07.2018 -01.08.2018 în urma aplicării prevederilor O.M 3657/2018