ANUNȚ privind depunerea auxiliarelor didactice - necesar aprobare MEN

   ANUNȚ privind depunerea auxiliarelor didactice pentru care este necesară solicitarea aprobării prin ordin al  Ministrului Educației Naționale în vederea utilizării extinse la clasă în conformitate cu prevederile din Metodologia-cadru aprobată prin OMEN nr.5062/26.09.2017

   Centrul Național de Evaluare și Examinare ( CNEE) anunță potențialii solicitanți, că depunerea auxiliarelor se va face în conformitate cu prevederile  din Metodologia-cadru aprobată prin OMEN nr.5062/26.09.2017 modificat cu prevederile OMEN 3238/28.02.2019 și în conformitate cu  procedura operațională pentru depunerea auxiliarelor didactice în vederea aprobării/avizării și va fi obligatoriu însoțită de doua dispozitive electronice de stocare, stick memorie, pe care se va regăsi Registrul electronic al auxiliarelor depuse.

   Depunerea auxiliarelor se face personal la sediul CNEE de către potențialii solicitanți sau împuterniciți ai acestora, în perioada 09.09.2019-18.09.2019

   Formularul pentru  Registru electronic se regăsește ca Anexa la prezentul Anunț.

   Pentru operativitate, solicitanții vor utiliza următoarele abrevieri pentru denumirea unor discipline în completarea Registrului electronic:

-         Comunicare în limba română  =>  CLR

-         Matematică și explorarea mediulu  => MEM

-         Consiliere și dezvoltare personală => CDP

-         Cunoașterea mediului => CM

-         Activitate matematică și cunoașterea mediului => AMCM

-         Activitate artistico – plastică  => AAP

-         Limba și literatură română => LLR

-         Comunicare în limba maternă maghiară => CLM maghiară

-         Comunicare în limba maternă germană => CLM germană

-         Educație tehnologică și aplicații practice  => ETAP

-         Arte vizuale și aplicații practice  => AVAP

-         Educație pentru societate => ES

Alte combinații extinse de termeni în denumirea unei discipline, vor fi abreviate de solicitant într-o manieră cât mai intuitivă ( se va atașa obligatoriu și legenda corespunzătoare în Registrul electronic )