Anunt depunere auxiliare didactice - necesar acordul MEN

  ANUNȚ privind depunerea auxiliarelor didactice pentru care este necesar acordul Ministerului Educației Naționale în vederea utilizării extinse la clasă, în conformitate cu prevederile din Metodologia-cadru aprobată prin OMEN nr.5062/26.09.2017 modificat prin OMEN 3238/28.02.2019

   Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE) anunță potențialii solicitanți, că depunerea auxiliarelor se va face în conformitate cu prevederile  din Metodologia-cadru aprobată prin OMEN nr.5062/26.09.2017 modificat cu prevederile OMEN 3238/28.02.2019 și în conformitate cu  procedura operațională pentru depunerea auxiliarelor didactice în vederea aprobării/avizării și va fi obligatoriu însoțită de un dispozitiv electronice de stocare, stick memorie, pe care se va regăsi Registrul electronic al auxiliarelor depuse.

   Depunerea auxiliarelor se face personal la sediul CNEE de către potențialii solicitanți sau împuterniciți ai acestora în perioada 09.09.2019-18.09.2019.

   Formularul pentru  Registru electronic se regăsește ca Anexa la prezentul Anunț.

   Reamintim că pentru titlurile din Lista auxiliarelor didactice  depuse în vederea obținerii acordului MEN pentru utilizarea extinsă la clasă, anexa la Nota CNEE 3637/11.10.2017 (https://www.rocnee.eu/notaauxiliare3367) , respectiv Nota CNEE 1914/04.04.2018 (https://www.rocnee.eu/node/226) și respectiv Nota CNEE 4046/24.09.2018 (https://www.rocnee.eu/node/256), nu mai sunt necesare solicitări de obținere a acordului.