Anunțuri

Centrul Național de Evaluare și Examinare desfășoară prin SEAP licitația privind achiziția de manuale școlare noi

           Obiectul contractului constă în furnizarea manualelor școlare pentru clasele I-VII din învățământul preuniversitar de stat și privat acreditat, conform art.69 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Etichetă: