Raportul intermediar al procedurii de atribuire - 21.08.2019