Lista auxiliarelor didactice depuse în vederea obținerii acordului MEN pentru utilizare extinsă la clasă, sesiune de aprobare / avizare din august-septembrie 2018