Informatii Legea 544 - 2019

INFORMARE PUBLICĂ - LEGEA 544/2001 - 2019

BULETIN INFORMATIV, conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea CNEE pot fi accesate aici.

2. Structura organizatorică a CNEE poate fi accesată aici.

3. Persoana de contact responsabilă pentru difuzarea informaţiilor publice este Cosmin GUTU, mail: office@rocnee.eu.

4. Coordonatele de contact ale CNEE pot fi accesate aici.

5. Sursele financiare, bilanţ sem. I, bilant sem. II şi bugetul pentru anul 2019.

6. Programele CNEE:

OECD PISA

OECD TALIS

SUBIECTE

7. Documentele de interes public ale CNEE pot fi accesate aici.

8. Categoriile de documente produse şi / sau gestionate, potrivit legii, de către CNEE, pot fi accesate aici.

9. Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate pot fi accesate aici.

10. Bugetul de venituri si cheltuieli 2018

11. Stat de functii 15.03.2019