MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

       

CENTRUL NAŢIONAL
DE EVALUARE
ŞI EXAMINARE

 
 
 
ACCES

Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti.
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu